Klub historických vozidel Mladá Boleslav

Testační komise

Po několika pokusech o získání práva testovat historická jsme se konečně dočkali. Od roku 2015 toto právo máme –

Statut testovací komise nám byl přidělen.

Složení komise:

Předseda – Jaroslav Hanák - 724 175 790

Členové   -  Martin Mazač, Pavel Ernest

 

Žádost o testaci vozidla

Ceník